ช่องทางการรับชม : Infomation
จานดาวเทียมระบบ C-Band (Thaicom 5) Frequency 3431 Sambol Rate 7500 ,จาน PSI 112 , จาน GMMZ 292 ,จาน SUN BOX, จาน DYNASAT, จาน IDEASAT, จาน THAISAT, จาน INFOSAT
174,266