คลิปรายการ : Clip
 • thai@5tape01
  ออกอากาศ : 22 ม.ค. 2557
 • thai@5tape02
  ออกอากาศ : 22 ม.ค. 2557
 • justchange Dr.Somchai
  ออกอากาศ : 22 ม.ค. 2557
 • thai@5tape03
  ออกอากาศ : 22 ม.ค. 2557
 • เจาะลึกความสำเร็จ - คุณประภาส
  ออกอากาศ : 19 ม.ค. 2557
 • the key man 18-01-57
  ออกอากาศ : 18 ม.ค. 2557
 • Jc Tour Spain,Italy,France
  ออกอากาศ : 15 ม.ค. 2557
 • the key man 11-01-57
  ออกอากาศ : 11 ม.ค. 2557
 • tonight at bangkok Vit Hyper at E-S
  ออกอากาศ : 29 ธ.ค. 2556
 • โรงซ่อม คนใหญ่ชาตินักเลง ตอนที่ 2 โ
  ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2556
 • สติ สมาธิ ปัญญา
  ออกอากาศ : 25 ธ.ค. 2556
 • tonight at bangkok JJ green market
  ออกอากาศ : 22 ธ.ค. 2556
 • ท้าลอง ท้ารวย ดินดี
  ออกอากาศ : 22 ธ.ค. 2556
 • tonight at bangkok Varity H.M. The
  ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2556
 • JC Tour-Turkey2013
  ออกอากาศ : 11 ธ.ค. 2556
 • tonight at bangkok Varity
  ออกอากาศ : 8 ธ.ค. 2556
 • J&C Tour-Dubai
  ออกอากาศ : 6 ธ.ค. 2556
 • JUST CHANGE - คุณสุกรี
  ออกอากาศ : 24 พ.ย. 2556
 • JUST CHANGE - คุณอนุรัก + คุณลาวัลย
  ออกอากาศ : 15 พ.ย. 2556
 • JUST CHANGE - คุณสมศักดิ์ + คุณรัตน
  ออกอากาศ : 8 พ.ย. 2556
170,333