คลิปรายการ : Clip
 • THE BEST - DREAMWORLD TAPE 1
  ออกอากาศ : 21 ส.ค. 2556
 • Just Change คุณมนธิรา
  ออกอากาศ : 5 ก.ค. 2556
 • Just Change - คุณฐิติวราดา
  ออกอากาศ : 28 มิ.ย. 2556
 • Just Change - คุณจักริน
  ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2556
 • THE BEST - MUSEUM OF BUDDHISM
  ออกอากาศ : 19 มิ.ย. 2556
 • THE BEST - KWANRIAM RIVER MARKET TA
  ออกอากาศ : 12 มิ.ย. 2556
 • THE BEST - KWANRIAM RIVER MARKET TA
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2556
 • Just Change - คุณพุทธรักษ์
  ออกอากาศ : 31 พ.ค. 2556
 • THE BEST - LENGNEIYEE TEMPLE
  ออกอากาศ : 29 พ.ค. 2556
 • Just Change - คุณมงคลกิตติ์
  ออกอากาศ : 24 พ.ค. 2556
 • Just Change - คุณตะวันฉาย
  ออกอากาศ : 17 พ.ค. 2556
 • JUST CHANGE - คุณณัฐวุฒิ ภู่เพชร
  ออกอากาศ : 10 พ.ค. 2556
 • JUST CHANGE - คุณนิกร
  ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2556
 • JC Digital Course ครั้งที่ 7
  ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2017
150,664