คลิปรายการ : Clip
  • Just Change - คุณจักริน
    ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2556
  • THE BEST - MUSEUM OF BUDDHISM
    ออกอากาศ : 19 มิ.ย. 2556
  • THE BEST - KWANRIAM RIVER MARKET TA
    ออกอากาศ : 12 มิ.ย. 2556
  • THE BEST - KWANRIAM RIVER MARKET TA
    ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2556
  • Just Change - คุณพุทธรักษ์
    ออกอากาศ : 31 พ.ค. 2556
  • THE BEST - LENGNEIYEE TEMPLE
    ออกอากาศ : 29 พ.ค. 2556
  • Just Change - คุณมงคลกิตติ์
    ออกอากาศ : 24 พ.ค. 2556
  • Just Change - คุณตะวันฉาย
    ออกอากาศ : 17 พ.ค. 2556
  • JUST CHANGE - คุณณัฐวุฒิ ภู่เพชร
    ออกอากาศ : 10 พ.ค. 2556
  • JUST CHANGE - คุณนิกร
    ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2556
  • JC Digital Course ครั้งที่ 7
    ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2017
146,363