คลิปรายการ : Clip
 • JC Advance Digital Course 1
  ออกอากาศ : 20 ก.ค. 2560
 • สัมภาษณ์เจ้าของแฟรนไซส์ JC iMart
  ออกอากาศ : 20 ก.ค. 2560
 • สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน E-Wallet
  ออกอากาศ : 20 ก.ค. 2560
 • JC Tour Norwegian Star 2017 EP.2
  ออกอากาศ : 28 มิ.ย. 2560
 • Phuket 10-12.6.60
  ออกอากาศ : 27 มิ.ย. 2560
 • JC Tour Norwegian Star 2017 EP.1
  ออกอากาศ : 23 มิ.ย. 2560
 • Norwegian Star CruisesToEurope2017
  ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2560
 • JC Tour - France 2017
  ออกอากาศ : 15 มิ.ย. 2560
 • โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน 2560
  ออกอากาศ : 15 มิ.ย. 2560
 • JC Vision 2016 Chinese Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • JC Vision 2016 Cambodia Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • JC Vision 2016 English Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • Vision 2016 Myanmar Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • JC Store-Join Coffee 8 in 1
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
 • JC Store-JC Energy Drink
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
 • JC Store -240Join coffee 3 in 1
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
 • Join Coffee Gold 3 in 1
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
 • Yokethip Aloe Vera and Bergamot Sha
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
 • Yokethip hair Conditioner with Berg
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
 • JC Store -244Yokethip Aloe Vera Hai
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2560
131,833