คลิปรายการ : Clip
 • Promotion ซ้าย 800 ขวา 800 ประจำปี
  ออกอากาศ : 16 มี.ค. 2561
 • JC HOT SALE-Krist Caviar Soap
  ออกอากาศ : 16 มี.ค. 2561
 • Vision 2018 ดร.สมชาย
  ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2561
 • Guest Speaker-คุณรัฐนันท์
  ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2561
 • Guest Speaker-คุณชยพลและคุณนปภัช
  ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2561
 • Guest Speaker-คุณวรณี
  ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2561
 • Guest Speaker-คุณลัดดาวัลย์
  ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2561
 • Guest Speaker-MS.CHHEAN SOPHAP
  ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2561
 • JC Sleep Relax
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • JC Sucseed
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • JC Family - Le Gift 2
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • JC iMart - สงขลา
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • JC iMart อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • JC Digital Course-JC Mall พิษณุโลก1
  ออกอากาศ : 9 มี.ค. 2561
 • JC Digital Course-JC Mall พิษณุโลก2
  ออกอากาศ : 9 มี.ค. 2561
 • JC HOT SALE - Family Set
  ออกอากาศ : 19 ก.พ. 2561
 • JC Family - Le Gift
  ออกอากาศ : 16 ก.พ. 2561
 • JC Event Road To HatYai Grand Sale
  ออกอากาศ : 12 ก.พ. 2561
 • JC Family-คุณสมพร+คุณณัฐธนัน ชัยนา2
  ออกอากาศ : 12 ก.พ. 2561
 • JC Digital Course 17
  ออกอากาศ : 1 ก.พ. 2561
150,664