คลิปรายการ : Clip
 • English Talk ตอนที่ 21
  ออกอากาศ : 18 มิ.ย. 2557
 • English Talk ตอนที่ 20
  ออกอากาศ : 16 มิ.ย. 2557
 • English talk ตอนที่ 19
  ออกอากาศ : 13 มิ.ย. 2557
 • English talk ตอนที่ 18
  ออกอากาศ : 11 มิ.ย. 2557
 • English talk ตอนที่ 17
  ออกอากาศ : 9 มิ.ย. 2557
 • English talk ตอนที่ 16
  ออกอากาศ : 6 มิ.ย. 2557
 • English Talk ตอนที่ 15
  ออกอากาศ : 4 มิ.ย. 2557
 • English talk ตอนที่ 14
  ออกอากาศ : 2 มิ.ย. 2557
 • English Talk ตอนที่ 13
  ออกอากาศ : 30 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 12
  ออกอากาศ : 28 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 11
  ออกอากาศ : 26 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 10
  ออกอากาศ : 23 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 9
  ออกอากาศ : 21 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 8
  ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 7
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2557
 • English talk ตอนที่ 6
  ออกอากาศ : 14 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 5
  ออกอากาศ : 12 พ.ค. 2557
 • English Talk ตอนที่ 4
  ออกอากาศ : 9 พ.ค. 2557
 • English talk ตอนที่ 3
  ออกอากาศ : 7 พ.ค. 2557
 • English talk ตอนที่ 2
  ออกอากาศ : 5 พ.ค. 2557
170,333