คลิปรายการ : Clip
 • JC Franchise Day 2-คุณพิเชษฐ์
  ออกอากาศ : 11 เม.ย. 2561
 • JC Franchise Day 2-คุณฐัช หัชลีฬหา
  ออกอากาศ : 4 เม.ย. 2561
 • Franchise Day 1 - คุณพิเชษฐ์
  ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2560
 • Franchise Day 1 - ดร.สมชาย
  ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2560
 • Franchise Day 1 - คุณฐัช
  ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2560
170,333