คลิปรายการ : Clip
  • Franchise Day 1 - คุณพิเชษฐ์
    ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2560
  • Franchise Day 1 - ดร.สมชาย
    ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2560
  • Franchise Day 1 - คุณฐัช
    ออกอากาศ : 26 ธ.ค. 2560
135,991