คลิปรายการ : Clip
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP 22.6.60 EP.1
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP 22.6.60 EP.2
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP 22.6.60 EP.3
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP ตอนที่1
  ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2559
 • งานประชุมผู้นำระดับ MDP ตอนที่2
  ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2559
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP ตอนที่3
  ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2559
131,833