คลิปรายการ : Clip
 • Meeting MDP 3-คุณอาสา
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับ MDP ครั้งที่ 3
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - คุณบรรเจิด
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - คุณณัฐวุฒิ
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - คุณศรุต
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - คุณณัฏฐ์ชุดา
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - คุณธัญพิสิษฐ์
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - คุณพิชานันท์
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • Meeting MDP 3 - ดร.สมชาย
  ออกอากาศ : 20 ธ.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP 22.6.60 EP.1
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP 22.6.60 EP.2
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP 22.6.60 EP.3
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP ตอนที่1
  ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2559
 • งานประชุมผู้นำระดับ MDP ตอนที่2
  ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2559
 • งานประชุมผู้นำระดับMDP ตอนที่3
  ออกอากาศ : 27 ธ.ค. 2559
170,333