คลิปรายการ : Clip
 • Guest Speaker คุณสำลี ตุลา
  ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2559
 • Guest Speaker คุณนพรุจ หัชเวชสกุล
  ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2559
 • Guest Speaker-คุณรัฐนันท์ สิริวลีสุ
  ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2559
 • Guest Speaker คุณธนัญณิณา วงค์ชัย
  ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2559
 • Rising to the Dream
  ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2559
 • MV เพลงวันนี้ในดวงดาว
  ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2559
170,333