คลิปรายการ : Clip
 • JC Vision 2016 Chinese Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • JC Vision 2016 Cambodia Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • JC Vision 2016 English Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • Vision 2016 Myanmar Subtitles
  ออกอากาศ : 5 มิ.ย. 2560
 • งานประกาศเกียรติคุณในงาน14ปีJ&C
  ออกอากาศ : 7 ก.ย. 2559
 • งานครบรอบ14ปีJ&C
  ออกอากาศ : 2 มิ.ย. 2559
 • JC Special-งานครบรอบ14ปี
  ออกอากาศ : 31 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน FEMINA
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน Ferrynano
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน Follows
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน PK
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน SB1
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน กัญจน์ธารี
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน Starqueen
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน ครีม BB
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน กวาวเครือ
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน พรรณฤดี
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน คอสมาคอน
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน ยาดี
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
 • สัมภาษณ์ร้าน ฟักข้าวแคปซูล
  ออกอากาศ : 16 พ.ค. 2559
170,333