คลิปรายการ : Clip
 • Lucky Draw-แจกรางวัลPPIวันที่11ธค58
  ออกอากาศ : 11 ธ.ค. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลMIวันที่26พย.58
  ออกอากาศ : 26 พ.ย. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลPPIวันที่12พย58
  ออกอากาศ : 12 พ.ย. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลMIวันที่22ตค.58
  ออกอากาศ : 22 ต.ค. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลPPIวันที่8ตค.58
  ออกอากาศ : 8 ต.ค. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลMIวันที่24กย.58
  ออกอากาศ : 24 ก.ย. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลPPIวันที่10กย.5
  ออกอากาศ : 10 ก.ย. 2558
 • Lucky Draw-แจกรางวัลPPIวันที่20สค.5
  ออกอากาศ : 20 ส.ค. 2558
170,333