คลิปรายการ : Clip
 • Just Change - คุณเปมิกา ไพโรจน์
  ออกอากาศ : 8 มิ.ย. 2558
 • Just Change - คุณจารุวรรณ คงเดช
  ออกอากาศ : 4 มิ.ย. 2558
 • just change - คุณธนญา ขวัญจิโรช
  ออกอากาศ : 1 มิ.ย. 2558
 • just change - คุณนลินี โสภณางกูร
  ออกอากาศ : 31 พ.ค. 2558
 • just change - คุณมนทิรา จันทะเหลา
  ออกอากาศ : 27 เม.ย. 2558
 • just change - คุณสมเกียรติ สิริชวัฒ
  ออกอากาศ : 30 มี.ค. 2558
 • just change - คุณสุทธิโรจน์ ตั้งคณะ
  ออกอากาศ : 26 ม.ค. 2558
 • just change - คุณภิชน ไชยกุล
  ออกอากาศ : 26 ม.ค. 2558
 • just change - คุณวราภร + คุณอภิชาติ
  ออกอากาศ : 28 ธ.ค. 2557
 • Just change - คุณถาวร
  ออกอากาศ : 17 พ.ย. 2557
 • Just change - คุณธัญพิสิษฐ์
  ออกอากาศ : 17 พ.ย. 2557
 • justchange Dr.Somchai
  ออกอากาศ : 22 ม.ค. 2557
 • JUST CHANGE - คุณสุกรี
  ออกอากาศ : 24 พ.ย. 2556
 • JUST CHANGE - คุณอนุรัก + คุณลาวัลย
  ออกอากาศ : 15 พ.ย. 2556
 • JUST CHANGE - คุณสมศักดิ์ + คุณรัตน
  ออกอากาศ : 8 พ.ย. 2556
 • Just Change - คุณสุรศักดิ์ + คุณรสส
  ออกอากาศ : 1 พ.ย. 2556
 • just change - คุณณัฐฏ์ชุดา สิริชววั
  ออกอากาศ : 6 ก.ย. 2556
 • Just Change คุณมนธิรา
  ออกอากาศ : 5 ก.ค. 2556
 • Just Change - คุณฐิติวราดา
  ออกอากาศ : 28 มิ.ย. 2556
 • Just Change - คุณจักริน
  ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2556
170,333