คลิปรายการ : Clip
 • Just Change - คุณณัฐวุฒิ ภู่เพช
  ออกอากาศ : 17 มิ.ย. 2558
 • Just Change - คุณนิกร บังเมฆ
  ออกอากาศ : 17 มิ.ย. 2558
 • Just Change - คุณอนันตโชติ ชัยปรีชา
  ออกอากาศ : 17 มิ.ย. 2558
 • Just Change - คุณธัญพิสิษฐ์
  ออกอากาศ : 4 มิ.ย. 2558
 • Just Change - คุณพุทธรักษ์ บุญรักษ์
  ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2558
 • Just Change - คุณสุกรี ปริญญาปริวัฒ
  ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2558
 • Just Change - คุณจักริน แจ่มใส
  ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2558
 • Just Change - คุณฐิติวราดา ปันเชื้อ
  ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2558
 • Just Change - คุณตะวันฉาย วีระพันธ์
  ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2558
 • Just Change - คุณมนธิรา จิตต์สุภาพ
  ออกอากาศ : 27 พ.ค. 2558
 • Just Change คุณ ถาวร ทองปั้น
  ออกอากาศ : 15 ก.พ. 2558
170,333