คลิปรายการ : Clip
 • JC SHOPPING-Swift Beau
  ออกอากาศ : 18 พ.ค. 2559
 • JC SHOPPING-Herbagreen Basic+
  ออกอากาศ : 18 พ.ค. 2559
 • ไบโอบิวทิส ฟาวน์เดชั่น บีบี พาวเดอร
  ออกอากาศ : 18 พ.ค. 2559
 • JC SHOPPING-YongMing
  ออกอากาศ : 18 พ.ค. 2559
 • JC SHOPPING-Santa Set
  ออกอากาศ : 18 พ.ค. 2559
 • Monalis Bird's nest&Day and Night g
  ออกอากาศ : 18 พ.ค. 2559
 • StarQueen Magic Cushion
  ออกอากาศ : 21 เม.ย. 2559
 • JC SHOPPING-Elleva
  ออกอากาศ : 21 เม.ย. 2559
 • Monalis Bird’s Nest Serum&Mask
  ออกอากาศ : 21 เม.ย. 2559
 • V-Aura Body Whitening Lotion
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING - Ferry Suit
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING-V-Aura Serum
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • Get idea Herbal Tea
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • B-Blanc Water Plus Cream
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING - Follows
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • B-Blanc SYN-AKE
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING-Popsy care1
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING-Popsy care2
  ออกอากาศ : 17 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING - Fish Oil Mini
  ออกอากาศ : 2 มี.ค. 2559
 • JC SHOPPING-7IM 05
  ออกอากาศ : 2 มี.ค. 2559
170,333