คลิปรายการ : Clip
 • JC Tour - Dubai 2017
  ออกอากาศ : 15 ม.ค. 2561
 • ประเทศนิวซีแลนด์(เกาะใต้) 2017 ตอน1
  ออกอากาศ : 27 ก.ย. 2560
 • ประเทศนิวซีแลนด์(เกาะใต้) 2017 ตอน2
  ออกอากาศ : 27 ก.ย. 2560
 • Helicopter to Mt Cook at New Zealan
  ออกอากาศ : 22 ก.ย. 2560
 • ShotOver Jet at New Zealand
  ออกอากาศ : 22 ก.ย. 2560
 • JC Tour - HongKong 16-19.6.60 EP.1
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • JC Tour - HongKong 16-19.6.60 EP.2
  ออกอากาศ : 24 ก.ค. 2560
 • JC Tour Norwegian Star 2017 EP.2
  ออกอากาศ : 28 มิ.ย. 2560
 • JC Tour Norwegian Star 2017 EP.1
  ออกอากาศ : 23 มิ.ย. 2560
 • Norwegian Star CruisesToEurope2017
  ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2560
 • JC Tour - France 2017
  ออกอากาศ : 15 มิ.ย. 2560
 • JC Tour - Japan
  ออกอากาศ : 11 เม.ย. 2560
 • JC TOUR HongKong 23-25.2.60
  ออกอากาศ : 5 เม.ย. 2560
 • Promotion ซ้าย6ขวา6 Hong Kong
  ออกอากาศ : 22 มี.ค. 2560
 • JC Tour - Vietnam
  ออกอากาศ : 16 มี.ค. 2560
 • JC TOUR-Austria&Germany 2016 (2)
  ออกอากาศ : 23 พ.ย. 2559
 • JC TOUR-Austria&Germany 2016 (1)
  ออกอากาศ : 14 พ.ย. 2559
 • Promotion Hongkong (ซ้าย3 ขวา3)
  ออกอากาศ : 10 พ.ย. 2559
 • Promotion France (ซ้าย 3 ขวา 3)
  ออกอากาศ : 28 ต.ค. 2559
 • JC Tour-Dubai 2016(1)
  ออกอากาศ : 21 ต.ค. 2559
138,067