คลิปรายการ : Clip
 • JC Marketing Plan Cambodian Languag
  ออกอากาศ : 7 ก.ย. 2559
 • JC Marketing Plan Lao Language-Mr.T
  ออกอากาศ : 7 ก.ย. 2559
 • Marketing Plan J&C
  ออกอากาศ : 15 ม.ค. 2559
 • Markerting Plan - K.Lee Saevang
  ออกอากาศ : 20 ก.ย. 2558
 • แผนการตลาด - คุณอนันตโชติ ชัยปรีชา
  ออกอากาศ : 27 ส.ค. 2557
 • แผนการตลาด - คุณพิชานันท์อภิ ปรัชญา
  ออกอากาศ : 27 ส.ค. 2557
170,333