คลิปรายการ : Clip
 • JC Sleep Relax
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • JC Sucseed
  ออกอากาศ : 13 มี.ค. 2561
 • Star Queen Magic Lipstick
  ออกอากาศ : 1 พ.ย. 2560
 • โฆษณาJ&C โอกาสทางเลือกของอาชีพ
  ออกอากาศ : 23 ส.ค. 2560
 • J&C Corporate2015
  ออกอากาศ : 12 ม.ค. 2559
 • J&C Corporate (Sub Eng)
  ออกอากาศ : 12 ม.ค. 2559
 • J&C Sponsor
  ออกอากาศ : 12 ม.ค. 2559
 • โฆษณาโปรโมร Join&Coin
  ออกอากาศ : 1 ก.ย. 2558
 • JC Energy Drink
  ออกอากาศ : 1 มิ.ย. 2558
 • แชมพู
  ออกอากาศ : 23 มิ.ย. 2557
 • E-walet
  ออกอากาศ : 23 มิ.ย. 2557
 • Join Wash
  ออกอากาศ : 13 มิ.ย. 2557
 • Spot - Join Coffee 30 วินาที
  ออกอากาศ : 12 มิ.ย. 2557
 • Spot - ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง 30 วิน
  ออกอากาศ : 12 มิ.ย. 2557
 • join wash gold
  ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2557
 • join wash
  ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2557
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดาแคน
  ออกอากาศ : 24 ต.ค. 2556
170,333